для тарифних планів "Мегаполіс" та "Необмежений"

 

Додаток № 2 до Абонентського договору про надання послуг телефонного зв'язку з використанням фіксованого абонентського радіодоступу стандарту CDMA.


Активація послуги *

1,00

Щомісячна абонентська плата

 1,00

 

ВИХІДНІ ДЗВІНКИ

 

На мережі мобільних операторів України **

0,25 грн./хв. - перші 50 хвилин на місяць
0,50 грн./хв. - більше 50 хвилин
(з 17.10.08 по 31.12.08, починаючи з 01.01.09 - 0,50 грн./хв.)

 

ВХІДНІ ДЗВІНКИ З мереж мобільних
операторів України
З міських мереж та 
міжнародні дзвінки
На Ваш мобільний номер 094 **

0,00 грн./хв.

0,00 грн./хв.

На Ваш прямий міський номер 0,00 грн./хв. - перші 20 секунд
0,50 грн./хв. - з 21 секунди
0,00 грн./хв.

 

 

* При активації послуги "Мобільний Мікс" обсяг дзвінків у місяці активації на мережі мобільних операторів України ділиться пропорційно залишку календарних днів.
** Вартість з ПДВ без збору 7,5 % у пенсійний фонд.

Тарифи зазначені у гривнях з урахуванням ПДВ.